geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí

vyhotovování komplexních pozemkových úprav

geometrický plán pro rozdělení pozemku

geometrický plán pro zřízení věcného břemene k části pozemku

geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

 

 

poradenství v oblasti katastru nemovitostí

vytyčení hranice pozemku včetně rozsáhlých vytyčovacích prací pro Státní pozemkový úřad