zaměření polohopisu a výškopisu části Baťova areálu ve Zlíně (2013, 48 ha), zaměření únikové podzemní chodby (2018, délka 700 m)

aktualizace polohopisu a výškopisu části Baťova areálu ve Zlíně dle investičních akcí (2016 až 2020, celkem 18 ha)

revize železničního bodového pole, zřízení a zaměření nového bodového pole na TÚ 2351 Bylnice – Horní Lideč (2014, délka 18 km, 127 nových bodů ŽBP)

geodetické práce na výstavbě cyklostezky Příluky – Lužkovice – Klečůvka (2017, 2018, 3,8 km cyklostezky)

kontrolní monitorovací měření stavu skládek TKO Slavičín, Otrokovice a Liptál (2013, 2015, 2016, 2017, 2019 rozsah 11 ha)

zaměřování a zpracování 3D podkladů pro projektování rekonstrukce a výstavby bydlení, veřejných budov a dopravní infrastruktury