ročně vyhotovujeme přibližně dvěstě geometrických plánů nebo dokumentací vytyčení hranice pro veřejnost, obce a města

geometrické plány – objednatel statutární město Zlín, městské a obecní úřady

geometrické plány, lesní půda, vodní plochy – objednatel Lesy České republiky

vytyčování hranic pozemků po pozemkových úpravách – objednatel Státní pozemkový úřad

geometrické plány na zaměření silnic II. a III. třídy – objednatel Ředitelství silnic Zlínského kraje

geodetické práce při provádění komplexních pozemkových úprav – od roku 2004 desítky katastrálních
území ve všech okresech Zlínského kraje