geo c+ s.r.o.

Československé armády 259
766 01 Valašské Klobouky

m    +420 724 050 909
e     marie.ptackova@geocplus.cz

www.geocplus.cz

IČ:     050 39 606
DIČ:   CZ05039606
Komerční banka
č.ú.    115-2403020267/0100
DS:    fe9uuzq

Spisová značka: C 93241
vedená u Krajského soudu
v Brně
Marie Ptáčková
vedoucí pracoviště Valašské Klobouky