V roce 2017 a 2018 jsme prováděli kompletní geodetické práce při budování cyklostezky Příluky – Lužkovice – Klečůvka v celkové délce 4,2 km.

 
 
Geodetické práce byly zahájeny v dubnu 2017 vyhotovením geometrických plánů pro výkup pozemků v trase cyklostezky, od června 2017 následovalo polohové a výškové vytyčení stavby. Na podzim 2017 proběhlo vytyčení veřejného osvětlení a vytyčení linie pro uložení datových kabelů. Zaměření kompletní dokumentace skutečného provedení stavby jsme provedli v měsících dubnu a květnu 2018. Nezbývá než popřát cyklistům, bruslařům a dalším uživatelům tohoto hodnotného díla spoustu bezpečných kilometrů a krásných chvil strávených při cestě do práce či aktivním odpočinku.