geo c+ s.r.o.

Dlouhá 110
760 01 Zlín

t      +420 573 035 200
m    +420 602 118 680
e      zlin@geocplus.cz

www.geocplus.cz

IČ:     050 39 606
DIČ:   CZ05039606
Komerční banka
č.ú.    115-2403020267/0100
DS:    fe9uuzq
Spisová značka: C 93241
vedená u Krajského soudu
v Brně
Ing. Vladimír Soviš
jednatel společnosti